Information för Stipendiesökande

Genom ett testamentariskt förordnande har bildats

Stiftelsen Brita och Otto Larssons minnesfond.

Den förvaltas av S E B och har som första styrelse följande personer:
Bankdirektör Kaj Madsen, ordförande, f bankdirektör Bengt Bergstrand och kapitalförvaltare Sverker Halldén.

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till

  • Personer, som sysslar med vetenskaplig forskning/undervisning
  • Uppfinnare
  • Ungdomar som bedriver eller ska bedriva akademiska studier.

Behöriga att söka

  • För uppfinnare och personer, som sysslar med vetenskaplig forskning/undervisning sätts ingen åldersgräns.
  • För studerande ungdom gäller att den som föreslås är högst 30 år vid tillfället då förslaget överlämnas till stiftelsen. Undantag kan medges.
  • Företräde lämnas personer, som bor o/e verkar i Eskilstuna
  • Företräde lämnas projekt, som väntas generera sysselsättning i Eskilstuna eller dess närhet.


Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet är från 10.000 till 50.000, bl a beroende på teknikhöjd och tillgång på utdelningsbara medel.

Hur beslut fattas

Styrelsen i Minnesfonden fattar beslut efter erforderliga undersökningar, t ex inhämtande av expertutlåtande för uppfinningar. Beslutet kan inte överklagas,
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer